Trang thông tin điện tử

Bảo hiểm Xã hội Thái Nguyên

Chủ Nhật, 22/07/2018
Thủ tục hành chính
Tên thủ tục hành chính Đơn vị thực hiện Lệ phí
Giải quyết trợ cấp BHXH một lần BHXH quận/huyện Không
Quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ đang làm việc sinh con BHXH quận/huyện Không
Giải quyết trợ cấp BHXH một lần (áp dụng đối với các tỉnh chưa phân cấp cho BHXH huyện giải quyết) BHXH Tỉnh Không
Giải quyết trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện đi nước ngoài định cư BHXH quận/huyện Không
Giải quyết trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện BHXH quận/huyện Không
Giải quyết trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động tham gia hiểm xã hội bắt buộc đủ tuổi hưởng lương hưu hoặc bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội BHXH quận/huyện Không
Quyết toán trợ cấp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp BHXH quận/huyện Không
Giải quyết chế độ thai sản đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đã thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi BHXH quận/huyện Không
Quyết toán chế độ thai sản đối với trường hợp sau khi sinh con, người mẹ bị chết BHXH quận/huyện Không
Quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con mà sau khi sinh, con bị chết BHXH quận/huyện Không
Quyết toán chế độ thai sản đối với người lao động đang làm việc nhận nuôi con nuôi BHXH quận/huyện Không
Quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu và người lao động thực hiện các biện pháp tránh thai BHXH quận/huyện Không
Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động hoặc con dưới 7 tuổi của người lao động khám chữa bệnh tại nước ngoài BHXH quận/huyện Không
Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động phải nghỉ việc để chăm sóc con ốm. BHXH quận/huyện Không
Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động hoặc con dưới 7 tuổi của người lao động khám chữa bệnh trong nước BHXH quận/huyện Không
Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đến cư trú ở tỉnh, thành phố khác BHXH quận/huyện Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng có yêu cầu chuyển hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hàng tháng đến nơi cư trú thuộc tỉnh, TP khác
Giải quyết chế độ tử tuất một lần đối với thân nhân người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, chết. BHXH quận/huyện Không
Giải quyết chế độ tử tuất một lần đối với thân nhân người bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc (bao gồm cả người chờ đủ tuổi hưởng chế độ hưu trí, người chờ đủ tuổi hưởng trợ cấp, người tự đóng tiếp BHXH bắt buộc), người tham gia BHXH tự nguyện, chết. BHXH quận/huyện Không
Giải quyết chế độ tử tuất hàng tháng đối với thân nhân người lao động đang đóng BHXH bắt buộc, chết (kể cả chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp) BHXH Tỉnh Không
Giải quyết chế độ hưu trí và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP, chờ đủ tuổi hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH Tỉnh Không
Giải quyết hưởng lương hưu đối với người bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc và người tham gia BHXH tự nguyện, người tự đóng tiếp BHXH bắt buộc BHXH Tỉnh Không
Giải quyết hưởng lương hưu đối với người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. BHXH Tỉnh Không
Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động đã bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nay tiếp tục bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp BHXH Tỉnh Không
Giải quyết trợ cấp bệnh nghề nghiệp do bệnh tật tái phát đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc BHXH Tỉnh Không
Giải quyết trợ cấp bệnh nghề nghiệp một lần đối với trường hợp bị bệnh nghề nghiệp lần đầu BHXH Tỉnh Không
Giải quyết trợ cấp bệnh nghề nghiệp hàng tháng đối với trường hợp bị bệnh nghề nghiệp lần đầu BHXH Tỉnh Không
Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động do thương tật tái phát BHXH Tỉnh Không
Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động một lần đối với trường hợp bị tai nạn lao động lần đầu BHXH Tỉnh Không
Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng đối với trường hợp bị tai nạn lao động lần đầu. BHXH Tỉnh Không
Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động do thương tật tái phát BHXH Tỉnh Không
Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động một lần đối với trường hợp bị tai nạn lao động lần đầu BHXH Tỉnh Không
Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng đối với trường hợp bị tai nạn lao động lần đầu. BHXH Tỉnh Không
Quyết toán trợ cấp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp BHXH Tỉnh Không
Quyết toán chế độ thai sản đối với trường hợp sau khi sinh con, người mẹ bị chết BHXH Tỉnh Không
Quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con mà sau khi sinh, con bị chết BHXH Tỉnh Không
Quyết toán chế độ thai sản đối với người lao động đang làm việc nhận nuôi con nuôi BHXH Tỉnh Không
Quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ đang làm việc sinh con. BHXH Tỉnh Không
Quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu và người lao động thực hiện các biện pháp tránh thai. BHXH Tỉnh Không
Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động hoặc con dưới 7 tuổi của người lao động khám chữa bệnh tại nước ngoài BHXH Tỉnh Không
Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động phải nghỉ việc để chăm sóc con ốm. BHXH Tỉnh Không
Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động hoặc con dưới 7 tuổi của người lao động khám chữa bệnh trong nước BHXH Tỉnh Không
Ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT BHXH Tỉnh Không
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BHXH TỈNH THÁI NGUYÊN
Địa chỉ: SN 17A, Đội Cấn - Trưng Vương - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 02803750662 - Fax: 02803851231 - Website: www.bhxhthainguyen.gov.vn
Email ban biên tập: bbtbhxhthainguyen@gmail.com
Ghi rõ nguồn "bhxhthainguyen.gov.vn" khi sử dụng thông tin từ website này.