Trang thông tin điện tử

Bảo hiểm Xã hội Thái Nguyên

Chủ Nhật, 22/07/2018
Thủ tục hành chính
Tên thủ tục hành chính Đơn vị thực hiện Lệ phí
Báo giảm lao động và xác nhận sổ BHXH đối với các trường hợp ngừng việc BHXH Tỉnh Không
Đăng ký đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động có thời hạn ở nước ngoài BHXH quận/huyện Không
Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất BHXH Tỉnh Không
Hoàn trả tiền đóng BHYT đối với người tự nguyện tham gia BHYT và người được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHXH quận/huyện Không
Đối tượng nhân dân tham gia BHYT theo hộ gia đình cận nghèo BHXH quận/huyện Không
Đăng ký tham gia BHYT đối với người tự nguyện tham gia BHYT BHXH quận/huyện Không
Điều chỉnh số người tham gia và cấp hoặc thu hồi thẻ BHYT đối với đối tượng chỉ tham gia BHYT BHXH quận/huyện Không
Đăng ký tham gia và cấp thẻ BHYT đối với đối tượng chỉ tham gia BHYT BHXH quận/huyện Không
Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện thay đổi mức đóng, phương thức đóng BHXH quận/huyện Không
Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đăng ký lần đầu hoặc đăng ký lại sau thời gian dừng đóng và hoàn trả tiền đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện BHXH quận/huyện Không
Đơn vị đóng cho người lao động chỉ tham gia BHXH, thân nhân người lao động chết tự đóng cho cơ quan BHXH nơi cư trú BHXH quận/huyện Không
Truy thu BHXH, BHYT, BHTN BHXH quận/huyện Không
Thay đổi điều kiện đóng, căn cứ đóng và mức đóng BHXH, BHYT, BHTN BHXH quận/huyện Không
Giải quyết ngừng đóng đối với đơn vị bị giải thể, phá sản, di chuyển khỏi địa bàn BHXH quận/huyện Không
Thay đổi lao động, mức đóng và xác nhận sổ BHXH đối với đơn vị thay đổi pháp nhân, chuyển quyền sở hữu, sáp nhập BHXH quận/huyện Không
Báo tăng lao động tham gia BHXH, BHYT BHXH quận/huyện Không
Đăng ký tham gia BHXH bắt buộc, BHYT bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp đối với đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến BHXH quận/huyện Không
Điều chỉnh số người tham gia và cấp hoặc thu hồi thẻ BHYT đối với đối tượng chỉ tham gia BHYT BHXH Tỉnh Không
Đăng ký tham gia và cấp thẻ BHYT đối với đối tượng chỉ tham gia BHYT BHXH Tỉnh Không
Người lao động có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng BHXH bắt buộc BHXH Tỉnh Không
Đơn vị đóng cho người lao động chỉ tham gia BHXH bắt buộc, thân nhân của người lao động chết tự đóng cho cơ quan BHXH nơi cư trú BHXH Tỉnh Không
Hoàn trả tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN BHXH Tỉnh Không
Truy thu BHXH, BHYT, BHTN BHXH Tỉnh Không
Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất BHXH quận/huyện Không
Thay đổi điều kiện đóng, căn cứ đóng và mức đóng BHXH, BHYT, BHTN BHXH Tỉnh Không
Giải quyết ngừng đóng đối với đơn vị bị giải thể, phá sản, di chuyển khỏi địa bàn BHXH Tỉnh Không
Thay đổi lao động, mức đóng và xác nhận sổ BHXH đối với đơn vị thay đổi pháp nhân, chuyển quyền sở hữu, sáp nhập BHXH Tỉnh Không
Báo giảm lao động và xác nhận sổ BHXH đối với các trường hợp ngừng việc BHXH quận/huyện Không
Báo tăng lao động tham gia BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp BHXH quận/huyện Không
Đăng ký lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHYT bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp đối với đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến BHXH quận/huyện Không
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BHXH TỈNH THÁI NGUYÊN
Địa chỉ: SN 17A, Đội Cấn - Trưng Vương - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 02803750662 - Fax: 02803851231 - Website: www.bhxhthainguyen.gov.vn
Email ban biên tập: bbtbhxhthainguyen@gmail.com
Ghi rõ nguồn "bhxhthainguyen.gov.vn" khi sử dụng thông tin từ website này.