Danh sách người hành nghề được phân công ký Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hiểm xã hội tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

1. Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên

2. Bệnh viện Việt Bắc 1

3. Bệnh viện đa khoa thị xã Phổ Yên

4. Bệnh viên Gang Thép

5. Công ty cổ phần bệnh viện Quốc Tế Thái Nguyên

6. Bệnh viên đa khoa huyện Đồng Hỷ

7. Bệnh viện đa khoa huyện Võ Nhai

8. Trạm y tế Công ty cổ phần cơ khí Gang thép

9. Trạm y tế Công ty nhiệt điện Cao Ngạn - TKV

10. Trung tâm y tế TP Thái Nguyên

11. Bệnh viện C

12. Phòng Khám Đa Khoa Việt Bắc

13. Trung tâm Y tế TP Thái Nguyên

13. Trung tâm Y tế TP Thái Nguyên_2

14. Bênh viên Lao & Bệnh phổi Thái Nguyên