Ngày 22 tháng 5 năm 2017, Hội Cựu chiến binh Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Thái Nguyên tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Xuân Phẩm, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh; Đồng chí Cao Xuân Thái, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh; Đồng chí Nguyễn Hồng Trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công Đoàn BHXH tỉnh; dự Đại hội còn có đại diện các tổ chức, đoàn thể, cùng toàn thể hội viên Hội CCB BHXH tỉnh.

Đồng chí Cao Xuân Thái, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo Đại hội

         5 năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy BHXH tỉnh và Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh; Hội Cựu chiến binh BHXH tỉnh đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong cán bộ, hội viên; mỗi cán bộ, hội viên luôn phát huy vai trò tiền phòng gương mẫu hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Trong nhiệm kỳ qua Hội đã đoàn kết, vận động hội viên giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa; tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa cũng như quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên; thường xuyên tham gia các cuộc vận động, các phong trào do Ngành và địa phương phát động; phối hợp chặt chẽ với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức, đoàn thể tại đơn vị tích cực tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ… Với những thành tích đó nhiệm kỳ 2012-2017 Hội đã đạt danh hiệu tổ chức cơ sở Hội trong sạch vững mạnh, 100% hội viên đạt danh hiệu hội viên gương mẫu, hàng năm đều có hội viên đạt hội viên gương mẫu tiêu biểu được Hội Cựu chiến binh khối khen thưởng.

 

Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh BHXH tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt Đại hội

 

          Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Cao Xuân Thái, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh đã biểu dương và ghi nhận những kết quả đã đạt được của Hội Cựu chiến binh BHXH tỉnh nhiệm kỳ 2012-2017 và cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động và các phong trào của Hội trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới, Hội cần tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng của Hội, giúp hội viên nâng cao bản lĩnh chính trị, tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội  bộ; làm tốt công tác xây dựng Hội trong sạch vững mạnh; tham gia bồi dưỡng giáo dục thế hệ trẻ…, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

          Đại hội đã bầu đồng chí Lê Quang Huy, Phó Trưởng phòng Giám định BHYT giữ chức vụ Chủ tịch Hội; đồng chí Trần Ngọc Kháng, Trưởng phòng Quản lý thu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh BHXH tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu 02 đại biểu đi dự Đại hội Hội Cựu chiến binh cấp trên.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết và kêu gọi toàn thể hội viên Hội Cựu Chiến binh BHXH tỉnh phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới; nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Hội; xây dựng Hội trong sạch vững mạnh; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên lần thứ IV đã đề ra./.

                                                                                          Bùi Huệ