Thực hiện Công văn số 4027/BHXH-ST ngày 14/10/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Ngày 30/5/2017, Bảo hiểm xã hội tỉnhThái Nguyên phối hợp với Công ty TNHH GloNics Việt Nam tổ chức bàn giao 6.000 sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động.

 

Trao sổ BHXH cho người lao động là một trong những điểm mới của Luật BHXH sửa đổi năm 2014 nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động

 Phát biểu tại buổi bàn giao sổ bảo hiểm xã hội, Bà Nguyễn Thị Hương Liên, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Đây là lần đầu tiên người lao động được quyền quản lý sổ bảo hiểm xã hội của mình. Điều này thể hiện sự tôn trọng quyền làm chủ của người lao động đối với tài sản, quyền lợi của bản thân và cũng là một trong những điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động một cách tích cực hơn”.

Bà Nguyễn Thị Hương Liên, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Thái Nguyên trao sổ BHXH cho người lao động Công tyTNHH GloNics Việt Nam

 

Việc bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động tự quản thể hiện tính minh bạch thông tin về quá trình đóng bảo hiểm xã hội của mỗi cá nhân người lao động, giúp cho người lao động chủ động trong thực hiện các quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội, đồng thời  giảm được chi phí cho doanh nghiệp trong lưu trữ quản lý.

Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh đã nhập dữ liệu, rà soát các thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội và đã bàn giao được trên 7.000 sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Dự kiến hết quý 2/2017 Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên sẽ bàn giao khoảng 60.000 sổ bảo hiểm xã hội. Chỉ tiêu Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao đến cuối năm 2018 phải bàn giao 100% số sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Tuy nhiên, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên đặt ra chỉ tiêu đến hết quý 2 năm 2018 sẽ bàn giao xong sổ BHXH cho NLĐ trên địa bàn toàn tỉnh./.

                                                                                                             Bùi Huệ