Vừa qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị tập huấn Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Tham dự Hội nghị có đồng chí Ngô Chí Dũng, Giám đốc BHXH tỉnh; đồng chí Phó Giám đốc Nguyễn Thị Hương Liên; trưởng, phó và một số chuyên viên các phòng nghiệp vụ liên quan; Lãnh đạo phụ trách công tác thu, cấp sổ thẻ và chuyên viên của Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố, thị xã.

Đồng chí Ngô Chí Dũng, Giám đốc BHXH tỉnh Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Điểm mới của Quyết định 595/QĐ-BHXH xây dựng tập trung trên cơ sở lấy dữ liệu hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế làm cơ sở để kết nối liên thông dữ liệu đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp. Để thực hiện được quy trình này, trước tiên phải xác định được mã số bảo hiểm xã hội của người tham gia trước khi đưa vào phần mềm quản lý và quy định số sổ bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế thống nhất theo mã số bảo hiểm xã hội; quy định việc xử lý, phân tích, kết nối dữ liệu thuế làm căn cứ xác định số người, số tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quy định rõ trách nhiệm các phòng trong phát triển thu nợ và thanh tra - kiểm tra theo hình thức hậu kiểm; rút ngắn thời gian, thủ tục, hệ thống mẫu biểu được đơn giản các chỉ tiêu phục vụ giao dịch điện tử, thuận tiện trong kê khai của đơn vị và người dân.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Ngô Chí Dũng, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh quán triệt sự cần thiết phải thay đổi quy trình thu, sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế theo quy định tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Đồng chí đề nghị các đơn vị trên cơ sở nội dung được tập huấn, tích cực phối hợp, thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc về Bảo hiểm xã hội tỉnh để có chỉ đạo kịp thời nhằm tổ chức thực hiện tốt các quy định mới tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa công tác quản lý của Ngành Bảo hiểm xã hội, cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giao dịch, thủ tục thực hiện cho các đơn vị sử dụng lao động và người dân, cá nhân người lao động.

 Đồng chí Trần Ngọc Kháng, Trưởng phòng Quản lý Thu hướng dẫn một số điểm mới của Quyết định 595/QĐ-BHXH

 Tại Hội nghị, các đại biểu tham gia lớp tập huấn đã được các báo cáo viên của các phòng nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn về quy trình nghiệp vụ thu (những điểm mới QĐ 595); hướng dẫn quy trình khai thác, phát triển đối tượng tham gia và quản lý, đôn đốc thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; hướng dẫn Quy trình nghiệp vụ cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; hướng dẫn sử dụng phần mềm Tiếp nhận quản lý hồ sơ; phần mềm TST…

Quyết định số 595/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam ban hành ngày 14/4/2017 và có hiệu lực từ 01/7/2017 hiện đang trong quá trình thử nghiệm tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến sẽ thực hiện trong toàn quốc vào tháng 9/2017.

Bùi Huệ