Ngày 21/8, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4. Tham dự Lễ khai mạc có đồng chí Lê Xuân Phẩm, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; đồng chí Nguyễn Hồng Trường, Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, đồng chí Đinh Văn Sơn, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ cùng 79 học viên là cán bộ, đảng viên đến từ 11 phòng nghiệp vụ trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh.

 

Đ/c Nguyễn Hồng Trường, Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Hồng Trường nhấn mạnh: trong nhiều năm qua, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh rất quan tâm, chăm lo công tác giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng là cán bộ, đảng viên của cơ quan. Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh lần này nhằm giúp cho đông đảo đội ngũ đảng viên, viên chức và lao động của cơ quan hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng an ninh qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Đồng chí yêu cầu các học viên nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế lớp học, tích cực học tập, nghiên cứu, trao đổi, kết hợp giữa lý luận với liên hệ thực tiễn để đạt kết quả cao nhất, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

 

 

Các học viên tham dự lớp bồi dưỡng

 Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được nghe đồng chí Lê Xuân Phẩm, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh phổ biến các chuyên đề: Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về quốc phòng an ninh, về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” và “Bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới…

Những kiến thức lĩnh hội này sẽ giúp các học viên nắm được những nội dung cơ bản về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; đồng thời nhận biết những âm mưu, thủ đoạn mới trong diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch trong tình hình mới. Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ quan và địa phương, góp phần quan trọng vào việc củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân../.

                                                                                                                                                          Bùi Huệ