Hiện nay, việc bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động đang là vấn đề được ngành Bảo hiểm xã hội khẩn trương tập trung triển khai và được rất nhiều người quan tâm, nhất là người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội. Việc bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động tự quản thể hiện tính minh bạch thông tin về quá trình đóng bảo hiểm xã hội của mỗi cá nhân người lao động, giúp cho người lao động chủ động hơn trong thực hiện các quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội, đồng thời  giảm được chi phí cho doanh nghiệp trong lưu trữ quản lý. Tại Thái Nguyên, tính đến thời điểm này cơ quan Bảo hiểm xã hội đã bàn giao được trên 50% số sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Và để nắm rõ hơn, có một cái nhìn tổng quát về công tác rà soát, bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động trên địa bàn tỉnh, Ban Biên tập Website Bảo hiểm xã hội tỉnh đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Hương Liên, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên về vấn đề này.

Bà Nguyễn Thị Hương Liên, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Thái Nguyên trao sổ BHXH cho người lao động Công ty TNHH GloNics Việt Nam

- BBT:

Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) năm 2014 quy định: “Người lao động có quyền được cấp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội” và có trách nhiệm “bảo quản sổ bảo hiểm xã hội”. Vậy mục đích, ý nghĩa của việc bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động là gì thưa Bà?

- Bà Nguyễn Thị Hương Liên:

Việc bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động là một trong những điểm mới của Luật bảo hiểm xã hội, nhằm thực hiện công khai minh bạch thông tin về quá trình đóng bảo hiểm xã hội, bảo đảm quyền lợi cho người lao động một cách tích cực hơn. Người lao động giữ sổ bảo hiểm xã hội là thể hiện quyền làm chủ của mình đối với việc giám sát cơ quan nhà nước trong tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, giám sát được việc đóng nộp tiền bảo hiểm xã hội kịp thời của đơn vị sử dụng lao động, góp phần ngăn ngừa tình trạng người lao động bị trích trừ tiền lương để đóng bảo hiểm xã hội, nhưng chủ sử dụng lao động chưa nộp tiền về cơ quan bảo hiểm xã hội.

Người lao động giữ sổ bảo hiểm xã hội sẽ tiết kiệm được thời gian, chi phí cũng như nhân lực cho đơn vị trong khâu quản lý sổ bảo hiểm xã hội, nhất là các doanh nghiệp có số lao động lớn. Điều này cũng góp phần quan trọng trong tiến trình cải cách thủ tục hành chính của ngành bảo hiểm xã hội.

- BBT:  Vậy quy trình bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động được thực hiện như thế nào?

- Bà Nguyễn Thị Hương Liên:

Theo quy định thì việc bàn giao sổ bảo hiểm xã hội được thực hiện như sau:  

 + Cơ quan bảo hiểm xã hội in Phiếu đối chiếu quá trình đóng bảo hiểm xã hội (Mu số 03) và Danh sách giao nhận sổ bảo hiểm xã hội (Mu số 01) của người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội tại các đơn vị từ cơ sở dữ liệu thu, cấp sổ thẻ, chuyển đơn vị.

 Nhận sổ bảo hiểm xã hội, Danh sách giao nhận sổ bảo hiểm xã hội (Mu số 01), Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ (Mu số 02) kèm theo hồ sơ bổ sung, Phiếu đối chiếu quá trình đóng bảo hiểm xã hội (Mu số 03) của đơn vị sử dụng lao động gửi đến, kiểm tra đối chiếu  thực hiện điều chỉnh đối với các trường hợp chưa đúng , in tờ rời hoặc cấp lại sổ bảo hiểm xã hội (đối với các trường hợp cấp lại theo quy định) phối hợp với đơn vị bàn giao trực tiếp sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo Danh sách giao nhận sổ bảo hiểm xã hội (Mu s 01).

+ Đơn vị sử dụng lao động nhận Phiếu đối chiếu quá trình đóng bảo hiểm xã hội (Mu số 03), Danh sách giao nhận sổ bảo hiểm xã hội (Mu số 01) từ cơ quan bảo hiểm xã hội; chuyển người lao động xác nhận trên Phiếu đối chiếu quá trình đóng bảo hiểm xã hội (Mu số 03); nhận lại, ký xác nhận và chuyển cơ quan bảo hiểm xã hội. Phối hp với cơ quan bảo hiểm xã hội rà soát sổ bảo hiểm xã hội; nộp sổ bảo hiểm xã hội theo Danh sách giao nhận sổ bảo hiểm xã hội (Mu số 01) cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Nhận Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ (Mu số 02) từ cơ quan bảo hiểm xã hội, chuyển người lao động bsung hồ sơ; nhận lại và chuyn cơ quan Bảo hiểm xã hội.

+ Người lao động nhận Phiếu đối chiếu quá trình đóng bảo hiểm xã hội (Mu số 03) từ đơn vị, kiểm tra và ký xác nhận nếu đúng; trường hợp thông tin chưa đúng thì ghi nội dung đề nghị điều chỉnh kèm theo hồ sơ; gửi đơn vị. Nhận Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ (Mu số 02) từ đơn vị (nếu có); bổ sung hồ sơ và gửi lại đơn vị để gửi đến cơ quan Bảo hiểm xã hội để thực hiện điều chỉnh.

- BBT:

 Khi Luật Bảo hiểm xã hội có hiệu lực, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên đã có các bước triển khai ra sao? Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện và tiến độ hiện nay như thế nào?

- Bà Nguyễn Thị Hương Liên:

Để thực hiện trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động được kịp thời bảo hiểm xã hội tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai, cụ thể: Báo cáo thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, các đơn vị sử dụng lao động cùng vào cuộc để đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội; tăng cường công tác tuyên truyền thông qua việc phối hợp với Đài, Báo  địa phương để chủ sử dụng lao động, người lao động hiểu rõ chính sách ưu việt và đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội. Đồng thời có kế hoạch chi tiết gửi đến từng đơn vị về thời gian và nội dung thực hiện, do đó đã nhận được sự đồng thuận của các đơn vị và người lao động trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện, Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng gặp không ít khó khăn, đó là: Một số đơn vị sử dụng lao động chưa chấp hành nghiêm Luật Bảo hiểm xã hội, (còn nợ bảo hiểm xã hội), do đó không chốt được sổ để trả cho người lao động; có những đơn vị chưa hợp tác tích cực với cơ quan bảo hiểm xã hội (vì lý do bận việc hoặc chưa muốn trả sổ cho người lao động do sợ người lao động làm mất sổ bảo hiểm xã hội hay khó quản lý người lao động khi tự ý nghỉ việc…).

Mặc dù vậy, nhưng với sự quyết tâm của tập thể lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh và nỗ lực của cán bộ, viên chức Bảo hiểm xã hội, công tác rà soát, bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tính đến thời điểm này toàn tỉnh đã bàn giao được trên 110. 400 sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, đạt 51%. Dự kiến hết năm 2017 Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên sẽ bàn giao khoảng 150  ngàn sổ bảo hiểm xã hội.

- BBT:

Theo kế hoạch Bảo hiểm xã hội tỉnh đưa ra là hết năm 2018 sẽ bàn giao 100% sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, vậy để đạt được mục tiêu này, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã có những giải pháp như thế nào thưa Bà?

- Bà Nguyễn Thị Hương Liên:

 Để thực hiện được kế hoạch đề ra năm 2017 và hoàn thành trong năm 2018, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên cũng đã có những giải pháp cụ thể sau: Trước hết tích cực đôn đốc đơn vị thực hiện theo kế hoạch và thời gian đã định, có những biện pháp cụ thể hơn đối với những đơn vị chưa thực hiện; hai là đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người lao động, người sử lao động; phối hợp chặt chẽ với đơn vị sử dụng lao động để giải quyết những vướng mắc trong triển khai thực hiện, nhất là đối với các trường hợp có bổ sung thay đổi theo đề nghị của người lao động và đơn vị sử dụng lao động; tiếp tục phát động thi đua nước rút để phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra với  phương châm: đảm bảo tiến độ và chất lượng của sổ bảo hiểm xã hội trả cho người lao động./.

 

                                                                                      Thực hiện: Bùi Huệ