Ngày 23/12/2017 tại BHXH tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra “Hội nghị đánh giá công tác chi trả Chế độ BHXH & Công tác trả KQ giải quyết TTHC về BHXH, BHYT, BHTN qua hệ thống Bưu điện”. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Lãnh đạo BHXH tỉnh Thái Nguyên và Bưu Điện tỉnh Thái Nguyên; Trưởng, phó các phòng nghiệp vụ liên quan của 2 cơ quan; Giám đốc, kế toán trưởng BHXH các huyện, thành phố, thị xã và Giám đốc Bưu Điện các huyện, thị xã, Trưởng các Bưu cục của Bưu Điện tỉnh.

Đồng chí Ngô Chí Dũng - Giám đốc BHXH tỉnh Thái Nguyên phát biểu khai mạc Hội nghị

     Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Ngô Chí Dũng - Giám đốc BHXH tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: Trong năm 2017, BHXH tỉnh Thái Nguyên và Bưu điện tỉnh đã phối hợp chặt chẽ trong các lĩnh vực Quản lí người hưởng và chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng; Thu BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình; Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC về BHXH, BHYT, BHTN tại đơn vị sử dụng lao động. Để thực hiện tốt cả 03 nội dung trên, cán bộ hai cơ quan cần phối hợp nhịp nhàng, lấy hiệu quả công việc làm mục tiêu, đây là nhiệm vụ quan trọng để hướng tới BHXH cho mọi người lao động và BHYT toàn dân, đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ.

   

Hội nghị đánh giá công tác chi trả Chế độ BHXH & Công tác trả KQ giải quyết TTHC về BHXH, BHYT, BHTN qua hệ thống Bưu điện

            Về công tác quản lí người hưởng và chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, theo báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2017, Bưu điện đã thực hiện chi trả an toàn, không xảy ra thất thoát; Việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cơ bản kịp thời, đầy đủ cho đối tượng thụ hưởng và an toàn về tiền mặt. Bên cạnh những việc đã làm tốt, công tác quản lí người hưởng và chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cũng còn một số tồn tại và hạn chế như: Việc kiểm tra giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền lĩnh tiền thay còn hạn chế; nội dung ghi trên giấy ủy quyền còn thiếu; thông báo thay đổi địa điểm chi trả còn chậm, gấp gáp, báo muộn; số tiền chậm lĩnh còn nhiều; tại một số điểm chi trả Bưu điện còn phối hợp các dịch vụ khác như bán bảo hiểm các loại, bán lịch, vận động tiền gửi tiết kiệm qua Bưu điện,…

            Về công tác thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, số đối tượng tham gia tại các đại lý của Bưu điện chưa nhiều, hoạt động kém hiệu quả hơn so với các đại lý của xã, phường.

            Về công tác Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC về BHXH, BHYT, BHTN tại đơn vị sử dụng lao động, việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính ở một số đơn vị sử dụng lao động còn chậm, chưa đúng thời gian quy định; còn tồn tại việc giao hồ sơ nhưng chưa thu lại giấy hẹn trả, có trường hợp đã bị thất lạc hồ sơ của người lao động.

            Đại diện Bưu điện tỉnh, đồng chí Đỗ Hải Nguyên - Giám đốc Bưu điện tỉnh đã phát biểu cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của BHXH tỉnh Thái Nguyên trong quá trình triển khai công tác quản lý đối tượng, chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng qua Bưu Điện; công tác thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; công tác trả kết quả giải quyết TTHC về BHXH, BHYT, BHTN tại đơn vị sử dụng lao động, đồng thời khẳng định Bưu Điện tỉnh Thái Nguyên sẽ phát huy hết mọi khả năng, duy trì những mặt đã làm tốt, khắc phục những mặt còn hạn chế như công tác quản lý đối tượng, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, quản lý chặt chẽ hơn nữa hồ sơ của đối tượng tham gia BHXH trong quá trình chuyển phát...

Đồng chí Đỗ Hải Nguyên - Giám đốc Bưu điện tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại Hội nghị

       Hội nghị cũng được nghe các ý kiến thảo luận, những khó khăn, vướng mắc của cán bộ cả hai ngành BHXH và Bưu điện tỉnh trong quá trình triển khai công tác quản lý đối tượng, chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng qua Bưu Điện; công tác thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; công tác trả kết quả giải quyết TTHC về BHXH, BHYT, BHTN tại đơn vị sử dụng lao động,... Các vướng mắc, khó khăn trong buổi thảo luận đưa ra đã được lãnh đạo hai cơ quan BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh giải đáp kịp thời.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Ngô Chí Dũng - Giám đốc BHXH tỉnh đã nhấn mạnh: Trong năm 2018, cán bộ hai ngành cần đẩy mạnh công tác phối hợp, giải quyết kịp thời những vướng mắc ở cả 3 nội dung đã triển khai tại hội nghị; tăng cường công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tới mọi người dân, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhằm hướng tới mục tiêu BHXH cho mọi người lao động, BHYT toàn dân; đảm bảo sự hài lòng của người thụ hưởng chế độ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sử dụng lao động trong giao dịch với cơ quan BHXH./.

Tin và ảnh: Nguyễn Xuân Quý