Căn cứ Quy chế phối hợp Số 428/QCPH-CA-BHXH ngày 09/5/2018 giữa Công an tỉnh Thái Nguyên và Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên trong công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Chiều ngày 19/6/2018, Bảo hiểm xã hội và Công an huyện Võ Nhai đã tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, BHTN.

Tham dự Lễ ký kết có đại diện Lãnh đạo công an huyện, các đội nghiệp vụ của công an huyện và Ban giám đốc cùng các bộ phận chuyên môn của BHXH huyện Võ Nhai. Đồng chí Phạm Tiến Thu, bí thư chi bộ, Giám đốc BHXH huyện và đồng chí Thượng tá Nông Văn Bắc, Phó trưởng công an huyện đại diện hai đơn vị ký quy chế phối hợp.

 

 

Đánh giá công tác phối hợp của 2 ngành, kết quả trong 5 năm qua, 2 ngành đã xây dựng được mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, phát huy được sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh trật tự, ổn định chính trị- xã hội ở địa phương, phục vụ có hiệu quả yêu cầu phát triển kinh tế, an sinh xã hội trong tình hình mới. Đồng thời, công tác phối hợp luôn có sự thống nhất cao trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện, bảo đảm theo đúng nguyên tắc, nội dung trong quy chế.

Phát huy kết quả đạt được, Công an huyện và Bảo hiểm xã hội huyện ký kết Quy chế phối hợp trong công tác phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, BHTN. Bản Quy chế phối hợp gồm 3 Chương, 17 Điều, quy định rõ trách nhiệm của mỗi ngành trong công tác phối hợp.     

Phát biểu tại Lễ ký kết, đồng chí Phạm Tiến Thu và đồng chí Nông Văn Bắc, lãnh đạo 2 ngành đã khẳng định: sau Lễ ký kết mối quan hệ giữa hai đơn vị sẽ tiếp tục được củng cố và nâng lên tầm cao mới; hai ngành tiếp tục cụ thể hóa chương trình phối hợp, chủ động phòng ngừa và tích cực phát hiện, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, BHTN; thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình hoạt động liên quan đến lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN, kịp thời xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT, góp phần thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện Võ Nhai.

Nguyễn Khánh