Thực hiện Quyết định số 869 - QĐ/ĐUK ngày 27 tháng 02 năm 2017 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh kết nạp quần chúng Nguyễn Ngọc Linh, ngày 22 tháng 3 năm 2017 Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ứu tú Nguyễn Ngọc Linh. Tham dự lễ kết nạp có đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Bí thư Chi bộ, đồng chí Phạm Thị Dung, Phó Bí thư Chi bộ và toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ Văn phòng.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Bí thư Chi Bộ Văn phòng trao Quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí Nguyễn Ngọc Linh

 

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Bí thư Chi bộ đã công bố và trao quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí Nguyễn Ngọc Linh.

Đứng dưới Cờ Đảng, Bác Hồ kính yêu và trước toàn thể chi bộ, đồng chí Nguyễn Ngọc Linh đã tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ người đảng viên, tiếp tục phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hơn nữa để trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

 Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Bí thư Chi bộ cũng đã giao nhiệm vụ của người đảng viên đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Linh đồng thời nêu rõ 4 quyền của đảng viên mà Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam quy định. Đồng chí cũng mong rằng khi đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng chí Nguyễn Ngọc Linh tiếp tục phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên, góp phần xây dựng Chi bộ Văn phòng trong sạch vững mạnh./. 

                                                                                           Bùi Huệ