Thực hiện Kế hoạch số 34-KH/TU ngày 30/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hướng dẫn số 27-HD/BTGTU ngày 03/01/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công văn số 304-CV/DDUK ngaỳ 23/01/2017 của Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh về tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ tại cơ quan, đơn vị. Đúng 7h30” ngày 03/4/2017 tại trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Ngô Chí Dũng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên; các đồng chí Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, các đồng trưởng, phó các phòng nghiệp vụ cùng đông đảo cán bộ, viên chức người lao động đã có mặt đông đủ, đứng nghiêm trang dưới sân trụ sở, hướng về lá cờ Tổ quốc, hát vang bài Tiến quân ca trong nền nhạc hùng tráng.

         Sau lễ chào cờ, hát Quốc ca, thay mặt Bảo hiểm xã hội tỉnh, đồng chí Giám đốc Ngô Chí Dũng đã quán triệt mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ; thông tin nhanh về những sự kiện chính trị, kinh tế xã hội nổi bật trong nước, của tỉnh và của ngành trong tháng qua, đồng thời quán triệt, định hướng tư tưởng, nhiệm vụ trong tâm cho cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động trong tháng tới. Trong đó, nhấn mạnh mỗi cán bộ, viên chức cần chủ động, tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Chào cờ là một nghi thức quan trọng, thể hiện tình yêu Tổ quốc và niềm tự hào dân tộc của mỗi người dân Việt Nam. Theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đều phải tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ vào sáng thứ hai, tuần đầu tiên của tháng. Thời lượng một buổi chào cờ và sinh hoạt dưới cờ từ 15-30 phút. Sau lễ chào cờ, hát Quốc ca, các đơn vị sẽ thực hiện nội dung sinh hoạt chính trị dưới cờ

Thông qua việc tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ hàng tháng cũng sẽ góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện kỹ năng; cập nhật, cung cấp thông tin kịp thời về tình hình, nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; đẩy mạnh thực hiện “Nếp sống văn hóa công sở”. /.

                                                                                               Bùi Huệ