Trong thời gian qua, trước việc tăng giá dịch vụ y tế theo Thông tư 37/2015/TTLT-BYT-BTC của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính đã được áp dụng hơn 1 năm, nhiều cơ sở y tế trên cả nước đã xảy ra tình trạng lạm dụng quỹ khám, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT), chỉ định sử dụng các dịch vụ kỹ thuật rộng rãi, bất hợp lý, chồng chéo. Cá biệt còn có nơi để xảy ra tình trạng làm sai lệch hồ sơ, bệnh án; lạm dụng thuốc, dịch vụ kỹ thuật; thu gom bệnh nhân gây thất thoát quỹ BHYT, ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia BHYT.

Tại Thái Nguyên, do tranh thủ được sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh trong thực hiện chính sách BHYT, sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan BHXH và các cơ ở KCB trong việc áp dụng nghiêm túc hệ thống văn bản pháp luật, có các biện pháp giám sát quản lý chặt chẽ nên đã hạn chế đáng kể sự gia tăng chi phí bất hợp lý do các nguyên nhân chủ quan từ phía cơ sở KCB và người có BHYT. Để đáp ứng tốt nhu cầu KCB đối với người tham gia BHYT, đảm bảo tính công khai, minh bạch, tạo niềm tin của nhân dân đối với chính sách BHYT của Đảng và Nhà nước thì công tác quản lý quỹ KCB BHYT rất cần sự quan tâm của các cấp, các ngành, người dân, nhất là cơ quan chuyên môn. Và để nắm rõ hơn, có một cái nhìn tổng quát về công tác BHYT trên địa bản tỉnh Thái Nguyên phóng viên Báo Thái Nguyên đã đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hồng Trường, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Thái Nguyên xung quanh vấn đề này.

Ông Nguyễn Hồng Trường - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên thăm và tặng quà bệnh nhân nặng đang điều trị tại khoa Cấp cứu chống độc và Khoa hồi sức tích cực, thận nhân tạo - Bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên.

 

- PV: Trước việc tăng giá dịch vụ y tế và liên thông tuyến huyện trên địa bàn cả nước đã có tác động rất lớn đối với các cơ sở y tế, đặc biệt là tình trạng tận thu ở một số địa phương, vậy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có biểu hiện lạm dụng quỹ BHYT hay không thưa ông Nguyễn Hồng Trường?

- Ông Nguyễn Hồng Trường: Tại Thái Nguyên, qua thống kê chi phí KCB BHYT và kiểm tra việc thực hiện KCB BHYT tại các cơ sở KCB cho thấy sự gia tăng chi phí trong thời gian vừa qua, ngoài các nguyên nhân khách quan như gia tăng do thông tuyến huyện trên địa bàn tỉnh, do tăng giá dịch vụ y tế, thì còn có nguyên nhân chủ quan:

+ Từ phía người có thẻ BHYT như lợi dụng thông tuyến đi KCB nhiều lần trong tuần, trong tháng ở các cơ sở KCB khác nhau (theo thống kê, có bệnh nhân đi KCB hàng chục lần trong tháng; cá biệt trong 4 tháng đầu năm 2017 có bệnh nhân đi KCB 65 lần ở các cơ sở KCB khác nhau).

+ Từ phía cơ sở KCB như: chỉ định cận lâm sàng rộng rãi; chỉ định thuốc điều trị không phù hợp với chẩn đoán; sai sót trong thống kê tiền giường, thuốc…; tình trạng đưa bệnh nhân vào điều trị nội trú trong khi chỉ cần kê đơn điều trị ngoại trú; tình trạng kéo dài ngày điều trị; sử dụng thuốc chưa hợp lý. (qua thẩm định vượt trần, vượt quỹ năm 2016 ở các cơ sở KCB, số tiền vượt quỹ KCB được sử dụng là  41 tỷ, trong đó nguyên nhân chủ quan lên đến 28 tỷ đồng).

- PV: Vậy những dấu hiệu, biểu hiện lạm dụng này có tác động gì đến quỹ BHYT? Và hoạt động của cơ quan Bảo hiểm xã hội nói chung?

            - Ông Nguyễn Hồng Trường: Việc gia tăng chi phí do các nguyên nhân chủ quan nêu trên sẽ gây khó khăn trong quản lý quỹ KCB, trong giám định chi phí KCB BHYT, nó tác động trực tiếp đến khả năng chi trả của quỹ KCB BHYT và là một trong những nguyên nhân dẫn đến bội chi quỹ KCB BHYT.

            - PV: Đối với cơ sở KCB có tác động gì không thưa ông?

- Ông Nguyễn Hồng Trường: Đối với cơ sở KCB, nếu không quan tâm quản lý chặt chẽ để các nguyên nhân chủ quan xảy ra thì những chi phí gia tăng liên quan đến nguyên nhân chủ quan sẽ không được thanh toán, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí quản lý bộ máy của cơ sở KCB vì đã tính tiền lương của nhân viên y tế vào cấu thành giá dịch vụ y tế.

- PV: Còn người dân, người tham gia BHYT bị thiệt hại ra sao thưa ông?

            - Ông Nguyễn Hồng Trường: Đối với người tham gia BHYT, đặc biệt là đối tượng cùng chi trả họ sẽ phải nộp thêm khoản tiền cùng chi trả cho những chỉ định sử dụng dịch vụ không cần thiết.

            VD: Với đối tượng cùng chi trả 20%, nếu chi phí cho một lần KCB là 1 triệu đồng thì họ phải cùng chi trả 200.000 đồng. Nhưng nếu có tình trạng chỉ định dịch vụ rộng rãi không cần thiết, hoặc kéo dài ngày điều trị làm chi phí lên đến 2 triệu thì số tiền cùng chi trả sẽ là 400.000 đồng thay vì chỉ phải cùng chi trả 200.000 đồng nếu được chỉ định và điều trị hợp lý. Và đương nhiên quỹ BHYT cũng phải chi thêm 800.000 đồng.

            Như vậy nếu có tình trạng lạm dụng thì không những ảnh hưởng đến quỹ KCB BHYT mà quyền lợi của người tham gia BHYT cũng bị ảnh hưởng.

                - PV: Vậy trước những vấn đề đã được chỉ ra, ngành Bảo hiểm xã hội cần phải có những giải pháp như thế nào để ngăn chặn các hành vi lạm dụng gây gia tăng chi phí khám chữa bệnh, thiệt hại quỹ BHYT và ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia?

- Ông Nguyễn Hồng Trường:

+ Trước hết, phải tranh thủ sự chỉ đạo của UBND tỉnh, cụ thể phải thực hiện có hiệu quả văn bản chỉ đạo số 3627 ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh về tăng cường triển khai thực hiện Luật BHYT và quản lý quỹ KCB BHYT trên địa bàn, văn bản số 2177 ngày 05/6/2017 của UBND tỉnh về thực hiện chính sách BHYT ở địa phương. Hiện BHXH tỉnh đã giao quỹ KCB BHYT năm 2017 theo số thẻ đăng ký KCB ban đầu cho các cơ sở KCB trên địa bàn để cơ sở KCB chủ động có kế hoạch sử dụng, đồng thời đã họp với các cơ sở KCB để quán triệt tinh thần chỉ đạo của BHXH Việt Nam và UBND tỉnh trong quản lý, sử dụng quỹ KCB BHYT; thống nhất các giải pháp trong quản lý quỹ KCB BHYT được giao đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, không để các nguyên nhân chủ quan gây gia tăng chi phí ảnh hưởng đến quỹ KCB BHYT và quyền lợi của người tham gia BHYT trong quá trình KCB.

+ Thứ hai, BHXH tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế trong quá trình quản lý, giám sát công tác KCB BHYT, từ công tác đấu thầu thuốc, hóa chất, VTYT đảm bảo chất lượng, giá thành hợp lý, đáp ứng với nhu cầu KCB, phù hợp với khả năng chi trả của quỹ BHYT, đến công tác kiểm tra, giám sát tại các cơ sở KCB để phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi lạm dụng quỹ BHYT, đảm bảo quyền lợi chính đáng, tránh mọi phiền hà cho người tham gia BHYT trong quá trình KCB; Điều chỉnh đăng ký KCB ban đầu và chuyển tuyến phù hợp với thực tế, đúng theo quy định của Thông tư 40 của Bộ Y tế.

            + Thứ ba, các cơ sở KCB nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng hiệu quả nguồn quỹ KCB BHYT được giao, chủ động có những giải pháp nhằm quản lý chặt chẽ công tác KCB, khắc phục các nguyên nhân chủ quan gây gia tăng chi phí, đảm bảo chất lượng hiệu quả trong KCB và quyền lợi của bệnh nhân có thẻ BHYT.

            + Thứ tư, BHXH tỉnh phối hợp chặt chẽ với cơ sở KCB trong thực hiện các điều khoản trong hợp đồng KCB, kết nối liên thông và đẩy dữ liệu KCB hàng ngày, thực hiện giám định và thanh quyết toán chi phí KCB BHYT qua phần mềm giám định của hệ thống thông tin giám định BHYT. Kịp thời xử lý các vướng mắc trong quá trình KCB BHYT.

            + Thứ năm, tuyên truyền cho mọi người dân tham gia BHYT thấy được mục đích ý nghĩa của quỹ KCB BHYT, để cùng có ý thức trách nhiệm trong quá trình KCB, nếu không có bệnh thì không sử dụng các dịch vụ y tế để phần kinh phí đó giành cho người có bệnh thực sự, đồng thời phát giác kịp thời các hành vi lạm dụng quỹ KCB BHYT.

- PV: Rõ ràng là để thực hiện những gì như ông vừa nói thì không chỉ trông chờ vào ngành Bảo hiểm xã hội, vậy ngành có mong muốn gì từ phía các cơ quan chức năng, cơ sở y tế và đặc biệt là người tham gia BHYT hiện nay?

- Ông Nguyễn Hồng Trường: Để thực hiện có hiệu quả chính sách BHYT trên địa bàn tỉnh Thái nguyên với nguồn quỹ KCB BHYT thực tế được sử dụng, rất cần sự chung tay vào cuộc của các cấp các ngành đặc biệt là các cơ sở KCB và người dân tham gia BHYT để cùng cơ quan BHXH đẩy mạnh tuyên truyền mở rộng đối tượng tham gia BHYT và tăng cường quản lý quỹ KCB BHYT, nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm trong sử dụng dịch vụ y tế, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT góp phần ổn định an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

- PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!

                                                                   

                                                                         Nguồn: Báo Thái Nguyên