Trong 2 ngày 28/12/2017 và 29/12/2017, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị đánh giá công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2017 và triển khai ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2018 đối với các cơ sở khám, chữa bệnh công lập, tư nhân và cơ sở khám, chữa bệnh ngoại trú trên địa bàn tỉnh. Tham dự Hội nghị về phía Bảo hiểm xã hội tỉnh có đồng chí Ngô Chí Dũng - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Trường - Phó Giám đốc phụ trách công tác giám định bảo hiểm y tế; các phòng nghiệp vụ: Giám định bảo hiểm y tế, Kế hoạch tài chính. Về phía các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế có đại diện lãnh đạo, kế toán trưởng, trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Chủ tịch Hội đồng quản trị, trưởng phòng khám (trạm y tế) trên địa bàn tỉnh.

 

Đồng chí Nguyễn Hồng Trường, Phó Giám đốc BHXH tỉnh báo cáo công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2017

 Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Hồng Trường - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2017, công tác triển khai ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2018. Báo cáo đã nêu rõ: Năm 2017 các cơ sở khám, chữa bệnh đã phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội triển khai và thực hiện tốt các nội dung hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đã ký, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám, chữa bệnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện việc giám định và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế từ quý 2/2017 nhằm cải cách hành chính, giám định thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo hình thức trực tuyến trên phạm vi toàn tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế. Kết quả năm 2017 đã đảm bảo cho trên 1,9 triệu lượt người khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với chi phí khoảng 1.140 tỷ đồng, trong đó ngoại trú trên 1,6 triệu lượt người, chi phí trên 280 tỷ đồng, nội trú trên 0,263 triệu lượt người với chi phí trên 860 tỷ đồng.

Năm 2017 việc thực hiện giá dịch vụ y tế theo Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của Liên Bộ Y tế Tài chính về việc Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các viện cùng hạng trên phạm vi toàn quốc có kết cấu cả phần tiền lương của nhân viên y tế đã được áp dụng tại tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn toàn tỉnh. Các cơ sở khám, chữa bệnh phối hợp kịp thời với cơ quan Bảo hiểm xã hội trong quá trình đối chiếu, rà soát, áp giá các dịch vụ đảm bảo theo các văn bản hướng dẫn, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của của bệnh nhân bảo hiểm y tế.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, cần khắc phục đó là: chỉ định dịch vụ kỹ thuật quá mức cần thiết, không phù hợp với chẩn đoán bệnh, chỉ định nhiều dịch vụ cận lâm sàng dẫn đến gia tăng chi phí không cần thiết; tăng chỉ định  bệnh nhân vào điều trị nội trú, kéo dài ngày điều trị để thanh toán tiền giường…. dẫn đến vượt trần vượt quỹ cao tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

Tại hội nghị, một số đại diện các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh đã làm rõ một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng vượt trần, vượt quỹ tại các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; về vấn đề đăng kí khám chữa bệnh ban đầu trên thẻ bảo hiểm y tế.

 

Đồng chí Ngô Chí Dũng - Giám đốc BHXH tỉnh Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Ngô Chí Dũng - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: Để làm tốt công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2018, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên đề nghị các cơ sở khám, chữa bệnh có các giải pháp để phối hợp khắc phục những tồn tại trong năm 2017; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, liên thông và chuyển dữ liệu thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; quản lý tốt việc khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, tránh lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế; thực hiện đúng quy chế chuyên môn trong chỉ định thuốc, cận lâm sàng hợp lý, trong quản lý bệnh nhân điều trị nội trú, trong việc giám sát chuyển tuyến theo đúng quy định Bộ Y tế; không thực hiện chuyển tuyến khi tình trạng bệnh nhân không vượt quá khả năng chuyên môn của cơ sở khám, chữa bệnh, đảm bảo sử dụng hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế…/.                 

                                                                        Bùi Huệ