Vừa qua, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Xuân Phẩm - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Tham dự hội nghị còn có đồng chí Ngô Chí Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên; các đồng chí Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Đồng chí Lê Xuân Phẩm - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

      Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Hồng Trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Báo cáo đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 – 2020, theo đó trong nửa nhiệm kỳ qua cấp ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị nỗ lực phấn đấu tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng:  Công tác quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết chủ trương của Đảng thực hiện đầy đủ, kịp thời, bám sát với chức năng, nhiệm vụ của ngành; Cấp ủy đã lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh;  tham mưu kịp thời với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và phối hợp với các sở, ngành liên quan trong chỉ đạo và thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên đại bàn tỉnh bằng nhiều biện pháp tích cực. Nhờ vậy kết quả công tác thu và phát triển mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong nửa nhiệm kỳ không ngừng gia tăng, các chỉ tiêu thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BHXH tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra, cụ thể: năm 2015, số thu đạt 3.260,435 tỷ đồng, bằng 104,55% kế hoạch, mở rộng mới tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là 112.781 người; năm 2016, số thu đạt 4.059,136 tỷ đồng, bằng 102,01% kế hoạch, mở rộng mới tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là 49.741 người;  năm 2017, số thu đạt 4.609,218 tỷ đồng, bằng 103,08% kế hoạch, mở rộng mới tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là 28.578 người, đưa tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến cuối năm 2017 trên địa bàn là 1.222.589 người.

Đồng chí Nguyễn Hồng Trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc BHXH tỉnh báo cáo kết quả giữa nhiệm kỳ 2015-2020

         Người lao động tham gia BHXH, BHYT được cấp sổ BHXH, thẻ BHYT kịp thời, đúng quy định; công tác xét duyệt, giải quyết hồ sơ hưởng các chế độ BHXH hàng năm không ngừng tăng nhanh: năm 2015, có trên 103 ngàn lượt người hưởng, năm 2016 có trên 161 ngàn lượt người hưởng, năm 2017 có trên 185 ngàn người lượt người hưởng, đều được thực hiện theo quy trình một cửa đúng quy định, kịp thời, không gây phiền hà, đảm bảo chính xác và đúng đối tượng.

Công tác thường trực giám định tại các cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) từ tuyến huyện trở lên được quan tâm chỉ đạo, tăng cường giám sát kiểm tra nhằm tránh phiền hà, đảm bảo quyền lợi cho đối tượng thụ hưởng chính sách BHYT theo đúng quy định; việc cấp ứng kinh phí, thanh, quyết toán KCB BHYT được thực hiện đúng quy định hiện hành, quỹ KCB BHYT được quản lý chặt chẽ, đảm bảo an toàn, cân đối và có dự phòng; công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy nhanh, mạnh; công tác tổ chức bộ máy và cán bộ các đơn vị trực thuộc tiếp tục được củng cố và kiện toàn đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Với sự nỗ lực trong nửa nhiệm kỳ qua Đảng bộ BHXH đã được Đảng và nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó năm 2018 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất..

Công tác An ninh- Quốc phòng, phòng gian bảo mật, phòng cháy chữa cháy được quan tâm chỉ đạo đảm bảo trật tự, an toàn nơi đơn vị trú chân; công tác tổ chức, xây dựng Đảng được quan tâm, chú trọng, thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, quần chúng thông qua các buổi học tập các chỉ thị, nghị quyết, đề án của Trung ương, của tỉnh đặc biệt là các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng , qua đó, toàn thể cán bộ, đảng viên đều tin tưởng và chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, yên tâm công tác, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, đoàn kết, thống nhất phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; công tác phát triển Đảng được quan tâm, từ đầu nhiệm kỳ đến nay kết nạp được 14 đảng viên mới, đạt 93% chỉ tiêu so với Nghị quyết đề ra...

           Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia ý kiến, tham luận làm rõ thêm về một số nhiệm vụ của Đảng bộ như tham mưu kiện toàn tổ chức cán bộ, công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; những giải pháp đôn đốc thu và mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT trong nửa nhiệm kỳ còn lại và một số giải pháp tăng cường công tác giám định, quản lý quỹ BHYT.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Xuân Phẩm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đánh giá cao thành tích mà Đảng bộ BHXH tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị trong nửa nhiệm kỳ tiếp theo, Đảng ủy cơ quan BHXH tỉnh Thái Nguyên tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng để mỗi cán bộ, đảng viên đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, tập thể đoàn kết, thống nhất, nhận thức đúng đắn chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; quan tâm quán triệt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị theo chủ đề năm 2018; biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, lãnh đạo thông qua công tác tổ chức cán bộ, công tác giám sát, kiểm tra; tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể tham gia xây dựng Đảng, chính quyền…

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh Thái Nguyên Ngô Chí Dũng trân trọng cảm ơn và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lê Xuân Phẩm. Đồng chí nhấn mạnh, Đảng bộ BHXH tỉnh Thái Nguyên sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, nâng cao nhận thức trong chi bộ và đảng viên nêu cao tinh thần gương mẫu của người đảng viên, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tập trung đoàn kết thống nhất trong Đảng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BHXH tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIV, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và đặc biệt là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đã đề ra./.

                                                                                                    Bùi Huệ