Thực hiện Kế hoạch số 73-KH/BTG, ngày 12/12/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng thời nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức trong Đảng bộ Khối, tạo sự đồng thuận, tin tưởng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII, trong 2 ngày 18 và 19-4, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Dự và động viên Hội thi có đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bùi Hải Tú, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Trần Xuân Hựu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh – Trưởng Ban Tổ chức Hội thi; đồng chí Nguyễn Thị Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Cao Xuân Thái, Phó Bí thư thường trực Đảng Ủy Khối; đồng chí Lê Xuân Phẩm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối – Trưởng Ban Giám khảo; các đồng chí trong Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi; lãnh đạo các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối và 25 thí sinh là lãnh đạo cấp ủy cơ sở, báo cáo viên của Đảng bộ Khối.

  

Trao Chứng nhận và hoa cho các thí sinh dự thi

          Mỗi báo cáo viên dự thi sẽ thực hiện ba phần thi, gồm: Soạn đề cương; thi thuyết trình và trả lời câu hỏi nghiệp vụ. Đề cương phần thi thuyết trình được Ban Giám khảo chấm trước khi tổ chức phần thi trên sân khấu. Nội dung thi tập trung  vào các nội dung trong Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng khóa XII. Các thí sinh đã bình tĩnh, tự tin, truyền đạt đầy đủ nội dung; đưa ra được những dẫn chứng phong phú và sinh động, làm nổi bật nội dung bài thuyết trình, giúp cho việc truyền tải Nghị quyết ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ và đáp ứng được yêu cầu mà Ban Tổ chức đặt ra.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi: Các thí sinh tham gia đã có sự chuẩn bị khá tốt, nghiên cứu, sưu tầm tài liệu liên quan đến phần thi của mình từ việc soạn đề cương đến các phần thi trên sân khấu. Quá trình thi trên sân khấu nhiều thí sinh đã thực hiện tốt vai trò của báo cáo viên tuyên truyền Nghị quyết.

 

Đ/c Nguyễn Hồng Trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc BHXH tỉnh tham gia phần thi thuyết trình

         Tham gia Hội thi lần này, đại diện lãnh đạo Cấp ủy, đồng chí Nguyễn Hồng Trường, Phó Bí thư Đảng bộ BHXH tỉnh đã đem đến Hội thi Bài thuyết trình với chủ đề: Mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể đến năm 2021 trong Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể đối với hệ thống tổ chức Nhà nước ở Trung ương quy định trong Nghị quyết liên quan trực tiếp đến ngành Bảo hiểm xã hội trong triển khai thực hiện.

Hội thi Báo cáo viên giỏi tuyên truyền nghị quyết của Đảng là hoạt động chính trị quan trọng của Đảng bộ Khối nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng của Đảng nói chung, tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng khoá XII nói riêng; là dịp để các thí sinh có điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng, nghiệp vụ, góp phần xây dựng đội ngũ báo cáo viên các cấp ủy cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; đồng thời góp phần đưa nghị quyết hội nghị lần thứ 6 BCH trung ương Đảng khóa XII thật sự đi vào đời sống.

Ban Tổ chức Hội thi trao giấy chứng nhận và tặng hoa cho các Báo cáo viên đoạt giải

Kết thúc Hội thi Ban Tổ chức đã trao 1 giải A cho đồng chí Bùi Văn Khoa, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước, 2 giải B cho đồng chí Nguyễn Hồng Trường, Phó Bí thư Đảng ủy BHXH tỉnh và đồng chí Nguyễn Tiến Đại, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Sở Y tế, 3 giải C và 5 giải Khuyến khích cho báo cáo viên đoạt giải. Trên cơ sở kết quả Hội thi của Đảng bộ Khối, Ban Tổ chức Hội thi sẽ lựa chọn, cử 1 báo cáo viên đạt giải cao tham dự Hội thi cấp tỉnh./. 

                                                                                                       Bùi Huệ