Ông Nguyễn Văn Tuyên (Hà Nội): Tôi sinh năm 1957, đã có 15 năm đóng BHXH bắt buộc. Đến tháng 5/2017 tôi đủ 60 tuổi. Vậy tôi muốn biết điều kiện về đóng tiếp BHXH tự nguyện như thế nào? Tôi muốn đóng cho đủ 30 năm để hưởng chế độ hưu trí với tỷ lệ cao hơn có được không?

Trả lời:

Điểm a, Khoản 1, Điều 54 Luật BHXH quy định về điều kiện hưởng lương hưu:

NLĐ theo quy định khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì được hưởng lương hưu khi: Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi (trừ trường hợp lao động nặng nhọc, độc hại hoặc suy giảm khả năng lao động).

Khoản 4, Điều 2 Luật BHXH quy định: Người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Điểm e, Khoản 1, Điều 9 Nghị định 134/2015/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn một số điều về BHXH tự nguyện quy định: Người tham gia BHXH tự nguyện được lựa chọn đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Như vậy, ông được lựa chọn đóng BHXH tự nguyện một lần tính từ thời điểm không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc với thời gian không quá 10 năm để đủ điều kiện có tổng số 20 năm đóng BHXH tính hưởng chế độ hưu trí. Hiện không có quy định đối với trường hợp đóng 1 lần vượt quá 10 năm như nguyện vọng của ông.

BBT