Phân loại:

 

Quyết định

Số hiệu:

 

838/QĐ-BHXH

Người ký:

 

Tổng Giám đốc: Nguyễn Thị Minh

Ngày ban hành:

 

06/7/2017

Cơ quan ban hành:

 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

 Trích yếu

 

Quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 

Download tài liệu tại đây:  838/QĐ-BHXH