Phân loại:

 

Công văn

Số hiệu:

 

660/BHXH-PCST

Người ký:

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Hồng Trường

Ngày ban hành:

 

05/7/2018

Cơ quan ban hành:

 

Bảo hiểm xã hội  tỉnh Thái Nguyên

 Trích yếu

 

Về việc Đổi tên cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Download tài liệu tại đây:  660/BHXH-PCST