Phân loại:

 

Hướng dẫn

Số hiệu:

 

913/HD-ĐHTN-BHXH

Người ký:

 

Đại học Thái Nguyên và BHXH tỉnh Thái Nguyên

Ngày ban hành:

 

04/8/2016

Cơ quan ban hành:

 

Đại học Thái Nguyên và BHXH tỉnh Thái Nguyên

 Trích yếu

 

Hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV năm học 2016-2017

Download tài liệu tại đây:  913/HD-ĐHTN-BHXH

                                                   913/HD-ĐHTN-BHXH.doc