Danh sách người hành nghề được phân công ký Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hiểm xã hội tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

1. Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên

2. Bệnh viện Việt Bắc 1

3. Bệnh viện đa khoa thị xã Phổ Yên

4. Bệnh viên Gang Thép

5. Công ty cổ phần bệnh viện Quốc Tế Thái Nguyên

6. Bệnh viên đa khoa huyện Đồng Hỷ

7. Bệnh viện đa khoa huyện Võ Nhai

8. Trạm y tế Công ty cổ phần cơ khí Gang thép

9. Trạm y tế Công ty nhiệt điện Cao Ngạn - TKV

10. Trung tâm y tế TP Thái Nguyên

10. Trung tâm Y tế TP Thái Nguyên

10. Trung tâm Y tế TP Thái Nguyên_2

10. Trung tâm Y tế TP Thái Nguyên_3

10. Trung tâm Y tế TP Thái Nguyên_4

10. Trung tâm y tế TP Thái Nguyên_5

11. Bệnh viện C

12. Phòng Khám Đa Khoa Việt Bắc

14. Bênh viên Lao & Bệnh phổi Thái Nguyên

15. Bệnh viện đa khoa thị xã Phổ Yên_1

16. Bệnh viên Trường Đại học Y Khoa Thái Nguyên

17. Công ty cổ phân Bệnh viên quốc tế Thái Nguyên