Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014

Số hiệu:
46/2014/QH13
 
Loại văn bản:
Luật
 
Lĩnh vực, ngành:
Bảo hiểm, Thể thao - Y tế
 
Nơi ban hành:
Quốc hội
 
Người ký:
Nguyễn Sinh Hùng
 
Ngày ban hành:
13/06/2014
 
Ngày hiệu lực:
01/01/2015
 
Ngày đăng:
15/07/2014
 
Số công báo:
Từ số 677 đến số 678