Luật việc làm 2013

Số hiệu:
38/2013/QH13
 
Loại văn bản:
Luật
 
Lĩnh vực, ngành:
Bảo hiểm, Lao động - Tiền lương
 
Nơi ban hành:
Quốc hội
 
Người ký:
Nguyễn Sinh Hùng
 
Ngày ban hành:
16/11/2013
 
Ngày hiệu lực:
01/01/2015
 
Ngày đăng:
29/12/2013
 
Số công báo:
Từ số 1003 đến số 1004