Saturday
Aug 01st

Công văn 4409/BHXH-CSXH: V/v hướng dẫn giải quyết hưởng một số chế độ BHXH kể từ ngày 01/7/2013

Email In PDF.
 

 

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẦN ĐỌC

- Luật BHYT sửa đổi 2014    - Nghị định 105-2014    - Quyết định số 1208/QĐ-TTg QĐ Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế giai đoạn 2012-2015    - Công văn 3320/BYT-KHTC V/v: Phê duyệt và thanh toán mức thu viện phí của các dịch vụ chụp X-quang với chất cản quang.    - Quyết định số 34/2012/QĐ-TTg Quy định hệ số điều chỉnh tiền lương tối thiểu tăng thêm so với mức lương tối thiểu chung đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ    - Quyết định số 2962/QĐ-BYT Về việc ban hành Quy định tạm thời về các tài liệu cần cung cấp để công bố các danh mục thuộc biệt dược gốc, thuốc tương đương điều trị với thuộc biệt dược gốc, thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học    - Quyết định 11892/QLD-ĐK V/v đính chính quyết định cấp SĐK thuốc nước ngoài    - Quyết định số 601/QĐ-BNV Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011-2012 theo nguyên tắc cạnh tranh    - Thông tư số 113/2012/TT-BTC V/v Quy định chi tiết về hoạt động đầu tư bảo toàn và tăng trưởng các quỹ bảo hiểm do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý    - Thông tư số 11/2012/TT-BYT V/v Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế   

TRA CỨU HỒ SƠ ĐÃ HƯỞNG BHXH MỘT LẦN

       

 

Liên kết website