Saturday
Aug 01st

BHXH TỈNH THÁI NGUYÊN

LIÊN HỆ CÔNG TÁC BHXH TỈNH

Cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên  Số   17A - Đường Đội Cấn - Phường Trưng Vương - Thành phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại: 0280.3.750.662

Mọi thông tin liên hệ xin gửi về địa chỉ email: vanphongbhxhthainguyen@gmail.com 

 

I. BAN GIÁM ĐỐC

 

Giám đốc:      Ngô Chí Dũng

Điện thoại: 0280.3.857.308

 

Phó giám đốc: Nguyễn Hữu Thành 

Điện thoại: 0280.3.654.789

Phó giám đốc: Nguyễn Hồng Trường 

Điện thoại: 0280.3.851.229

 

II. CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ

 

1. Phòng Tiếp nhận và Quản lý hồ     

Điện thoại: 0280.3.654.060

2. Phòng Tổ chức cán bộ                     

Điện thoại: 0280.3.900.611

3. Phòng Hành chính tổng hợp

Điện thoại: 0280.3.750.662

4. Phòng Kế hoạch tài chính

Điện thoại: 0280.3.657.998 - 0280.3.851.258

5. Phòng Giám định BHYT

Điện thoại: 0280.3.857.828 - 0280.3.657.446

6. Phòng Cấp sổ, thẻ

Điện thoại: 0280.3.858.830 - 0280.3.856.695

7. Phòng Công nghệ thông tin

Điện thoại: 0280.3.858.790

8. Phòng Thu BHXH

Điện thoại:

0280.3.657.129 - 0280.3.755.365

0280.3.856.708 - 0280.3.501.403

9. Phòng Kiểm Tra

Điện thoại: 0280.3.851.305

10. Phòng Chế độ BHXH

Điện thoại: 0280.3.856.705 - 0280.3.856.706

 

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 26 Tháng 2 2015 10:02 )

 

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẦN ĐỌC

- Luật BHYT sửa đổi 2014    - Nghị định 105-2014    - Quyết định số 1208/QĐ-TTg QĐ Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế giai đoạn 2012-2015    - Công văn 3320/BYT-KHTC V/v: Phê duyệt và thanh toán mức thu viện phí của các dịch vụ chụp X-quang với chất cản quang.    - Quyết định số 34/2012/QĐ-TTg Quy định hệ số điều chỉnh tiền lương tối thiểu tăng thêm so với mức lương tối thiểu chung đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ    - Quyết định số 2962/QĐ-BYT Về việc ban hành Quy định tạm thời về các tài liệu cần cung cấp để công bố các danh mục thuộc biệt dược gốc, thuốc tương đương điều trị với thuộc biệt dược gốc, thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học    - Quyết định 11892/QLD-ĐK V/v đính chính quyết định cấp SĐK thuốc nước ngoài    - Quyết định số 601/QĐ-BNV Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011-2012 theo nguyên tắc cạnh tranh    - Thông tư số 113/2012/TT-BTC V/v Quy định chi tiết về hoạt động đầu tư bảo toàn và tăng trưởng các quỹ bảo hiểm do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý    - Thông tư số 11/2012/TT-BYT V/v Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế   

TRA CỨU HỒ SƠ ĐÃ HƯỞNG BHXH MỘT LẦN

       

 

Liên kết website